Anna Ø. Forsberg

veidarvon@telia. com

Författare, forskare och arkivarie

Anna Ø. Forsberg är född 19 juni 1970 i Vänersborg men har rötter i Torsby Värmland och Vinstra, Innlandet, Norge.

Anna har bedrivit universitetsstudier i litteratur- och kulturvetenskap, etnologi samt arkivvetenskap vid Karlstads Universitet, Umeå Universitet och Mitthögskolan.

Hon blev 2000 filosofie magister i litteratur- och kulturvetenskap vid Karlstads universitet.

Anna har från mitten av 1990-talet bedrivit forskning om den skogsfinska kulturen i Sverige och Norge, främst i gränsområdet i Värmland i Sverige och Innlandet (tidigare Hedmark) i Norge.

Hennes arbete har varit att inventera och publicera källor till den skogsfinska kulturen, däribland Carl Axel Gottlunds manuskript och anteckningar i de värmländska husförhörslängderna, källmaterial runt Gottlunds verksamhet samt folkminnesnedteckningar från Finnskogen.

Anna har arbetat museal med den skogsfinska kulturen i både Värmlands Gävleborgs län, bland annat genom mångårig tjänst vid Torsby Finnkulturcentrum.

Anna är företagsägare och har skrivit en mängd böcker tillsammans med Niclas Persson Tenhuinen på förlaget Veidarvon sedan 1996. Anna sköter den dagliga driften av förlaget och formger dessutom publikationerna.

Publikationer på Veidarvon

Forskningsverksamhet

Folklivsforskning på Finnskogen

Kartläggning av släktnamn på den svenska och norska Finnskogen

Meriter i urval

Egenföretagare, konsult
(2021-)
Arkivkonsult och konsult för frågor inom den skogsfinska kulturen, ägare av Veidarvon och Finnskogsinstitutet.

Lantmäteriet
(2013-2021)
Arkivarie och arkivstrateg.

Länsmuseet Gävleborg
(1999-2013)
Arkivarie, samordnare för bibliotek och arkiv. Samarbete med Finnskogsriket i utarbetandet av modernisering av Finnskogsmuseet.

Torsby Finnkulturcentrum, Värmlands Museum
(1994-1998)
Antikvarie och forskningsassistent, däribland ordnande och förtecknande av Richard Brobergs arkiv och bibliotek.