Carl Axel Gottlund – Dagbok över mina vandringar i Wermlands och Solørs finnskogar 1821 – jubileumsutgåva

Anna Ø. Forsberg och Niclas Persson Tenhuinen

Det är en ära för Veidarvon att kunna markera 200-årsjubileet av den finske folklivsforskaren och historikern Carl Axel Gottlunds vandringar på de värmländska och norska finnskogarna 1821 genom att publicera hans kända resedagbok.

Carl Axel Gottlunds dagbok från 1821 är en av de främsta källorna till kunskap om den svenska och norska finnskogen. Under de 200 år som förflutit sedan han företog sina vandringar har intresset för dess kultur varierat men den har ständigt fascinerat och förundrat. Det är därför en ny återutgivning av dagboken kan främja forskningen och ytterligare uppmuntra till förkovran i det skogsfinska kulturarvet. 

Denna återutgivning innehåller tidigare opublicerat material från dagboken, däribland tidigare ej avskrivna uteslutningar. Den svenska texten i dagboken har från den föregående utgåvans samtida språkbruk varligt förts tillbaka till Gottlunds originaltext för att ge den en upplevelse av hans egen röst och ordval. 

Boken är försedd med illustrationer med bilder från finnskogen och bilder av originalmanuskriptet. I boken ingår även ett detaljerat register.

Uppgifter:

Publiceringsdatum:2021 mitten/slutet av juni
Antal sidor:451 sidor
Format:170 x 220 mm
Språk:Svenska
Inbindning:Hårdband, inbunden, med skyddsomslag och bokmärkesband
ISBN:978-91-982058-6-2
Kan köpas här:Torsby Finnskogscentrum, Adlibris,
Bokus, BOD samt övriga återförsäljare
PRIS:ca 369 SEK