C. A. Gottlunds nedteckningar av finska släktnamn i husförhörslängderna 1821-1827 för Östmarks församling

Niclas Persson och Anna Forsberg

Nedteckningarna i Östmark församlings husförhörslängd

Vid vårt resonnement, förde jag ämnet flera gånger på de flera släktnamnen, som finnarna hade, och nämnde, att det var ganska orättvist, att de blivit frånrövade dem av prästerskapet samt att jag i de andra socknarna inskrivit dem i kyrkböckerna, och att jag även ville göra med [sic!] det besväret här om han så önskade. Han tackade mig men gav liksom tillkänna, att det numer ej behövdes.

Likväl sa jag rent ut lite förr än jag gick, att jag skulle taga hans kyrkböcker hem med mig till mitt kvarter och där (om det ej vore honom emot) inteckna deras familjenamn som jag kände. Att det kunde vara artigt i en framtid att se, vilka släkter här funnits då intet annat spår av dem vore övrigt, än blott minnet som en saga gick i bygden, m.m. grannlåter, som jag inflätade. Han lämnade mig visst böckerna. Jag lovade imorgon bittida göra detta intecknande – helst klockan nu redan var 10 på aftonen, men jag hade knappt hemkommit, förrän jag fick upp ljus och satte mig att skriva in dem…

Citatet är taget ur Carl Axel Gottlunds dagbok från 1821 vid hans besök hos Östmark församlings präst, Magnus Frychius. Detta år besökte den finske studenten Carl Axel Gottlund (1796-1875) de värmländska och norska finnskogarna, bebodda av ättlingar av östfinnar som migrerat till Sverige under 1500- och 1600-talen.

Han möttes av en kultur som bibehållit många av sina drag sedan flera hundra år och fängslades av folkets liv. Hans besök och intresse för sina landsmän ledde till ett starkt engagemang för att hjälpa dem genom att föra deras talan gentemot myndigheterna, som inte hade kunskap om denna folkspillra. Som ett led i hans engagemang förde han vid sitt besök ned finnarnas släktnamn i socknarnas husförhörslängder för att dokumentera den finska befolkningen.

I enlighet med Gottlunds önskemål publicerade Anna Forsberg och Niclas Persson på Veidarvon från 1996 och några år framåt hans egna anteckningar i husförhörslängderna. Materialet hade fram till dess endast varit tillgängliga via mikroflim och mikrofichekort. Vi ville med detta också ta tillfället i akt att ge en möjlighet för dessa bosättares ättlingar att med enkla medel finna tillbaka till sin historia.

Uppgifter:

Publiceringsdatum:2015-07-01
Antal sidor:88
Format:A4 (210 x 297 mm)
Språk:Svenska
Inbindning:Mjukband, häftad
ISBN:9197306401
Kan köpas här:bod.se
PRIS:119 SEK

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s