Våra böcker

Dagbok över mina vandringar i Wermlands och Solørs finnskogar 1821 – pocket

2022

Carl Axel Gottlund

Sammanställd av Anna Ö. Forsberg och Niclas Persson Tenhuinen

Dagbok öfver mina vandringar på Wermlands och Solörs finnskogar 1821

2021

Carl Axel Gottlund

Sammanställd av Anna Ö. Forsberg och Niclas Persson Tenhuinen

Carl Axel Gottlunds förteckning över familjenamnen på de svenska och norska finnskogarna

2003, nyutgåva 2015

Carl Axel Gottlund, bearbetad av Anna Forsberg och Niclas Persson

C. A. Gottlunds nedteckningar av finska släktnamn i husförhörslängderna 1820-1825 för Dalby församling

2001, nyutgåva 2015

Sammanställda av Anna Forsberg och Niclas Persson

C. A. Gottlunds nedteckningar av finska släktnamn i husförhörslängderna 1820-1824 för Norra Ny församling

1999, nyutgåva 2015

Sammanställda av Anna Forsberg och Niclas Persson

Jordbruk och svedjebruk – Matti Mörtbergs uppteckningar från 1930-talets Värmland

Serie: Folktro och folkminnen från Finnskogen, del 4

2010

Sammanställd av Anna Forsberg

Vardag och högtid – Matti Mörtbergs uppteckningar från 1930-talets Värmland

Serie: Folktro och folkminnen från Finnskogen, del 3

2010

Sammanställd av Anna Forsberg

Jakt och fiske – Matti Mörtbergs uppteckningar från 1930-talets Värmland

Serie: Folktro och folkminnen från Finnskogen, del 2

2009

Sammanställd av Anna Forsberg

Folktro och trolldom – Matti Mörtbergs uppteckningar från 1930-talets Värmland

Serie: Folktro och folkminnen från Finnskogen, del 1

2008

Sammanställd av Anna Forsberg