Våra böcker

Carl Axel Gottlunds förteckning över familjenamnen på de svenska och norska finnskogarna

2003, nyutgåva 2015

Carl Axel Gottlund, bearbetad av Anna Forsberg och Niclas Persson

C. A. Gottlunds nedteckningar av finska släktnamn i husförhörslängderna 1820-1825 för Dalby församling

2001, nyutgåva 2015

Sammanställda av Anna Forsberg och Niclas Persson

C. A. Gottlunds nedteckningar av finska släktnamn i husförhörslängderna 1820-1824 för Norra Ny församling

1999, nyutgåva 2015

Sammanställda av Anna Forsberg och Niclas Persson

Jordbruk och svedjebruk – Matti Mörtbergs uppteckningar från 1930-talets Värmland

Serie: Folktro och folkminnen från Finnskogen, del 4

2010

Sammanställd av Anna Forsberg

Vardag och högtid – Matti Mörtbergs uppteckningar från 1930-talets Värmland

Serie: Folktro och folkminnen från Finnskogen, del 3

2010

Sammanställd av Anna Forsberg

Jakt och fiske – Matti Mörtbergs uppteckningar från 1930-talets Värmland

Serie: Folktro och folkminnen från Finnskogen, del 2

2009

Sammanställd av Anna Forsberg

Folktro och trolldom – Matti Mörtbergs uppteckningar från 1930-talets Värmland

Serie: Folktro och folkminnen från Finnskogen, del 1

2008

Sammanställd av Anna Forsberg

Finska släktnamn i Fryksände och Östmarks kyrkoböcker 1707-1803

2004

Sammanställd av Niclas Persson

Ej i lager för tillfället!

Husförhörslängd för Fryksände församling 1711-1719

2003

Sammanställd av Niclas Persson

Ej i lager för tillfället!

Specifikation över den finska befolkningen i Hälsingland och Gästriklands socknar åren 1693 och 1694

2000

Johannes Henriksson Schaefer, sammanställd av Anna Forsberg

Ej i lager för tillfället!