Allmogens uti Savolax och Karelen finska familjenamn – betraktade i ett historiskt och arkeologiskt afseende

Carl Axel Gottlund, bearbetad av Anna Forsberg

C. A. Gottlunds förteckning över familjenamnen på de svenska och norska finnskogarna

Carl Axel Gottlund (1796-1875) är i Sverige och Norge främst känd för sina dagböcker där han beskriver sina vandringar på finnskogen i Sverige  och Norge åren 1817 och 1821 och sin kamp för skogsfinnarnas sak. Han forskade även om Finlands forna historia. 

Gottlund publicerade på egen hand detta häfte 1872.  Det konfiskerades på grund av “smädeliga ansedda uttryck.”  Texten omarbetades av hans familj efter hans död och gavs därefter ut på nytt 1876. Texten i detta häfte är den text som utgavs 1872.

Texten innehåller många intressanta teorier, om än i dag inkorrekta och för fantasifulla för att uppfylla vetenskapliga kriterier. Det är ändå intressant att följa Gottlunds diskussioner där  han försöker övertyga läsaren om det finska folkets uråldrighet  och kopplingar, både historiskt och språkligt, till många av  stora kulturer. Han hänvisar i många fall till den skogsfinska världens kulturen i Sverige och Norge både vad det gäller person- och platsnamn.

Uppgifter:

Publiceringsdatum:2011, nyutgåva 2015-08-06
Antal sidor:68
Format:A4 (210 x 297 mm)
Språk:Svenska
Inbindning:Mjukband, häftad
ISBN:9789197467780
Kan köpas här:bod.se, adlibris.com
PRIS:59-99 SEK

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s