Niclas Persson Tenhuinen

Författare, forskare och debattör

Niclas Persson Tenhuinen är född 19 december 1967 i Fryksände.

Niclas har bedrivit universitetsstudier i historia, kulturgeografi och de latinamerikanska och finsk-ugriska kulturerna vid Uppsala universitet, Göteborgs universitet och Karlstads universitet.

Han är sedan 1996 ämneslärare i historia, religionsvetenskap och geografi med examen från Uppsala universitet och blev 1999 filosofie kandidat i social och ekonomisk historia vid Karlstads universitet. Persson Tenhuinen har också studerat finsk historia vid Jyväskylä universitet.

Niclas har från mitten av 1990-talet bedrivit forskning om den skogsfinska kulturen i Sverige och Norge, främst i gränsområdet i Värmland i Sverige och Innlandet (tidigare Hedmark) i Norge. Han har i sin roll som historiker varit delaktig samt tagit initiativ till flera forskningsprojekt tillsammans med finska intresseområden i Rautalampi, Finland.

Arbetet har resulterat i flera forskningsrapporter och publikationer samt omnämnanden och samarbeten med andra författare och forskare. Forskningsprojekten Skogsfinska släktnamn i Skandinavien och Folkmängden på Finnskogarna (studier i hur den skogsfinska befolkningen i den norsk-svenska finnskogen utvecklats sedan migrationens början under sent 1500-tal) är några av de mest betydelsefulla arbetena.

Arbetet har resulterat i flera forskningsrapporter och publikationer samt omnämnanden och samarbeten med andra författare och forskare. Forskningsprojekten Skogsfinska släktnamn i Skandinavien och Folkmängden på Finnskogarna (studier i hur den skogsfinska befolkningen i den norsk-svenska finnskogen utvecklats sedan migrationens början under sent 1500-tal) är några av de mest betydelsefulla arbetena.

Niclas har tillsammans med Anna Ø. Forsberg skrivit en mängd böcker på förlaget Veidarvon sedan 1996.

Publikationer på Veidarvon

Forskningsprojekt i urval

Forskningsämne Carl Axel Gottlunds möte med skogsfinnarna i Värmland och Norge – i skuggan av stormaktspolitiken

Kartläggning DNA och genetisk genealogi på Finnskogen i Sverige och Norge

Kartläggning skogsfinska släktnamn

Debatt om de skogsfinska ättlingarnas historia, släktnamn och identitet

Meriter i urval

Förbundet Skogsfinska Intressen i Sverige
(2021-
Tog initiativ till och grundade Förbundet Skogsfinska Intressen i Sverige.

Solør-Värmland Finnkulturförening
(2000-2021)
Styrelseledamot, varav perioden 2014-2021 som ordförande.

Torsby Finnkulturcentrum, Värmlands Museum
(1994-2004)
Arbetade som antikvarie och forskningsassistent.