..om skygd för dessa kojor – betänkande angående wermeländska finn-allmogens angelägenheter 1823

Johan af Wingård, sammanställd av Anna Ø. Forsberg

År 1817 och 1821 besöktes norra Värmlands finnskogar av den finske studenten Carl Axel Gottlund. Under resorna hörde han ofta finnarna berätta hur illa de ibland behandlades av sin omgivning och inte möjlighet att gå till finska gudstjänster eller skolor. Det var särskilt i Värmland och östra Norge som han upptäckte att finnarna levde i misär. För att åtgärda orättvisorna, växte tankarna allt starkare på att skapa ett eget finskt område. Resultatet av dessa tankar blev en omfattande dokumentation av skogsfinnarna i både Sverige och Norge. Detta material användes som underlag för ett förslag, en petition, som Gottlund författade år 1823 som skulle presenteras för den svenske monarken, Carl XIV Johan.

Det blev den värmländske landshövdingen och tidigare militären Johan af Wingård som fick ta sig an ärendet på remiss. Wingård var sedan tidigare positiv till Gottlunds arbete och hade varit behjälplig i hans arbete under våren 1823, men ändrade nu åsikt. Wingårds svar publicerades under titeln Betänkande angående Wermeländska Finn-Allmogens Angelägenheter redan den 23 maj 1823.

Wingårds betänkande kompletteras med skrivelser från de norska och svenska skogsfinnarna samt en skrivelse från prästen Jonas Frykstedt.

 

Uppgifter:

Publiceringsdatum:2021
Antal sidor:
Format:A5 (148 x 210 mm)
Språk:Svenska
Inbindning:Mjukband, häftad
ISBN:
Kan köpas här:
PRIS:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s