Veidarvon återutger Carl Axel Gottlunds dagbok från 1821 i 200-årsjubileumsutgåva!

Veidarvon återutger nu den finske folklivsforskaren, kulturpolitikern och historikern Carl Axel Gottlunds klassiska resedagbok från hans vandringar på de värmländska och norska finnskogarna år 1821! Boken är bearbetad och tillrättalagd av Anna Ø. Forsberg med granskning av Niclas Persson Tenhuinen.

Dagboken kommer att finnas till salu från och med mitten/slutet av juni 2021 lagomt till jubileet av Gottlunds första resdag, den 12 juli 1821.

Carl Axel Gottlunds dagbok från 1821 är en av de främsta källorna till kunskap om den svenska och norska finnskogen. Gottlunds syfte är att främst beskriva de skogsfinska ättlingarnas utbredning, bosättningar och släktförbindelser för att under resans gång allt mer sätta deras samtida livsvillkor i fokus. Fastän Gottlund även skildrar livet i den högreståndsmiljö där han togs emot som gäst, är det berättelserna om skogsfinnarna som ger den mest intressanta beskrivningen av hur vardagens mödor påverkade folket i området. 

Hans resa 1821 får ett allt klarare politiskt och konkret syfte, till styrelsemakternas oro då knappt sju år förflutit sedan Norge tvingats till union med Sverige. När Gottlund blir underrättad om den hårda behandling de skogsfinska ättlingarna utsatts för av både handelsmän, brukspatroner och ämbetsmän väcks hans önskan att i området mellan Värmland i Sverige och Hedmark i Norge skapa ett finskt härad. Den första åtgärden skulle vara att bygga kyrkor för att underlätta finnarnas kyrkogång varav den första kyrkan skulle byggas vid sjön Röjden som genom att ligga på gränsen mellan länderna förenar de skogsfinska områdena. 

I denna gärning var Gottlund inspirerad av de samtida politiska och filosofiska strömningarna fosforismen, som han mött redan som gymnasist i finska Borgå, och göticismen, vars frontfigurer var Gottlunds lärare i Uppsala – Vilhelm Fredrik Palmblad, Erik Gustaf Geijer och Per Daniel Amadeus Atterbom. 

Denna önskan skulle Gottlund ägna många år för att försöka uppfylla. Väl hemkommen till Uppsala påbörjades därför ett stort dokumentationsarbete där Gottlund samlade de anteckningar han gjort under sina resor, alltid utrustad med notisböcker och blyertspenna. Men efter ett massivt motstånd från dåtidens styrelsemakter, regeringen men även Kronan, på grund av ärendets potentiella politiska återverkningar, tvingades Gottlund inse att hans dröm att skapa en nation blev till intet. Mycket kan och bör sägas om Gottlunds gärning utifrån de samtida politiska strömningarna. Ett resultat av detta arbete är denna dagbok som är en för oss idag ovärderlig källa, en ögonblicksskildring av en unik kulturspillra, skild både i tid och rum från sina omgivande miljöer, ett hårt och slitsamt samhälle långt ifrån dåtidens tankar om brödraskap och enighet.

Under de 200 år som förflutit sedan han företog sina vandringar har intresset för dess kultur varierat men den har ständigt fascinerat och förundrat. Det är därför en ny återutgivning av dagboken kan främja forskningen och ytterligare uppmuntra till förkovran i det skogsfinska kulturarvet. 

Denna återutgivning innehåller tidigare opublicerat material från dagboken, däribland tidigare ej avskrivna textpartier. Den svenska texten i dagboken har från den föregående utgåvans samtida språkbruk varligt förts tillbaka till Gottlunds originaltext för att ge den en upplevelse av hans egen röst och ordval. 

Gottlunds originalmanuskript förvaras idag på Finska Litteratursällskapet (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura) i Helsingfors. Det består av fyra små häften med anteckningar. Vi har valt att visa bilder av manuskriptet i boken, dels ett uppslag men även detaljutsnitt. Ett prov på originalmanuskriptet syns även på omslaget vilket även pryds av ett porträtt av Gottlund som han såg ut vid tiden för sin resa, en ung student på 24 år.

Boken är försedd med illustrationer med bilder från de områden av finnskogen Gottlund besökte. I boken ingår även ett detaljerat register över ortnamn och personer.

Denna utgåva kommer att vara en särskild jubileumsutgåva. Den är inbunden med skyddsomslag och bokmärkesband.

Inom kort kommer vi även ge ut dagboken i en enklare utgåva i mjukband.

Boken kommer att säljas från och med juni hos våra återförsäljare, däribland Torsby Finnskogscentrum, Adlibris, Bokus och BOD.

Carl Axel Gottlund – Dagbok över mina vandringar i Wermlands och Solørs finnskogar 1821 – jubileumsutgåva

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s