Nyutgivning av Gottlunds nedteckningar av finska släktnamn

I år är det 200 år sedan Carl Axel Gottlund vandrade genom de värmländska och norska finnskogarna.

För att uppmärksamma detta har vi nu publicerat en sammanslagning av våra tidigare publikationer av Gottlunds nedteckningar av finska släktnamn i husförhörslängderna för Gräsmark, Fryksände, Norra Ny, Östmark och Dalby socknar.

Läs mera här: Gottlunds nedteckningar av finska släktnamn.