Våra kommande böcker

..om skygd för dessa kojor – betänkande angående wermeländska finn-allmogens angelägenheter 1823

Johan af Wingård, sammanställd av Anna Ø. Forsberg