Våra kommande böcker

Carl Axel Gottlund – Dagbok öfver mina vandringar på Wermlands och Solørs finnskogar 1821

2021

Anna Ø. Forsberg och Niclas Persson Tenhuinen

Boken kommer under juni

..om skygd för dessa kojor – betänkande angående wermeländska finn-allmogens angelägenheter 1823

Johan af Wingård, sammanställd av Anna Ø. Forsberg