Våra kommande böcker

..om skygd för dessa kojor – betänkande angående wermeländska finn-allmogens angelägenheter 1823

Johan af Wingård, sammanställd av Anna Ø. Forsberg

Finska släktnamn i Fryksände och Östmarks kyrkoböcker 1707-1803

2004, återutgivning 2022

Sammanställd av Niclas Persson

Husförhörslängd för Fryksände församling 1711-1719

2003, återutgivning 2022

Sammanställd av Niclas Persson

Ej i lager för tillfället!

Specifikation över den finska befolkningen i Hälsingland och Gästriklands socknar åren 1693 och 1694

2000, återutgivning 2022

Johannes Henriksson Schaefer, sammanställd av Anna Forsberg

Ej i lager för tillfället!