Våra böcker

Böcker i nytryck

carl-axel-gottlunds-forteckning-over-familjenamnen-pa-de-svenska-och-norska-finnskogarna

AKTUELLA BÖCKER 

Vi har nyligen lagt ut de flesta av våra tidiga utsålda titlar för beställning via print-on-demand. 

Klicka på titeln för att läsa mera och för att se var boken kan beställas!


C. A. Gottlunds nedteckningar av finska släktnamn i husförhörslängder i norra Värmland

Serien består av 5 delar:

  • C. A. Gottlunds nedteckningar av finska släktnamn i husförhörslängderna 1820-1824 för Fryksände församling, 1999. 50 sidor. (ISBN 91-973064-1-X)
  • C. A. Gottlunds nedteckningar av finska släktnamn i husförhörslängderna 1820-1825 för Norra Ny församling, 1999. 44 sidor. (ISBN 91-973064-2-8)
  • C. A. Gottlunds nedteckningar av finska släktnamn i husförhörslängderna 1821-1827 för Östmark församling, 1996/2000. 87 sidor. (ISBN 91-973064-3-6)
  • C. A. Gottlunds nedteckningar av finska släktnamn i husförhörslängderna 1819-1823 för Gräsmark församling, 2000. 64 sidor. (ISBN 91-973064-9-5)
  • C. A. Gottlunds nedteckningar av finska släktnamn i husförhörslängderna 1820-1825 för Dalby församling, 2001. 93 sidor.  (ISBN 91-973064-8-7)

Sammanställda av Anna Forsberg och Niclas Persson.


Carl Axel Gottlunds förteckning över familjenamnen  på de svenska och norska finnskogarna

"Förteckning, ej blott på alla de skilda Finska familjer; med olika slägtnamn, som (mig veterligen) hit till dessa skogar; först, ifrån Finland inflyttat, utan äfven hvarest de först nedsatt sig, och hvarifrån de sedermera, åt olika håll, utbredt sig"

Så beskriver Carl Axel Gottlund själv denna text. Underlaget till släktnamnsförteckningen insamlades under Gottlunds resor i finnskogarna åren 1817 och 1821 och bearbetades vidare i samband med petitionen om finnarnas rättigheter 1823.

Sammanställd av Anna Forsberg och Niclas Persson.


Allmogens uti Savolax och Karelen finska familjenamn, betraktade i historiskt och arkeologiskt afseende

Carl Axel Gottlund

Gottlund publicerade på egen hand detta häfte 1872.  

Texten innehåller många intressanta teorier om det finska folkets uråldrighet  och kopplingar, både historiskt och språkligt, till många av  stora kulturer. Gottlund hänvisar i många fall till den skogsfinska världens kulturen i Sverige och Norge både vad det gäller person- och platsnamn.

Sammanställd av Anna Forsberg.


Serien Folktro och folkminnen från Finnskogen

Utgivningen av Matti Mörtbergs nedteckningar  från den värmländska finnskogen är nu färdig. Samtliga böcker innehåller berättelser om folktro, trolldom och folkminnen. 

Del 1. Folktro och trolldom

Del 2. Jakt och fiske

Del 3. Vardag och högtid

Del 4. Jordbruk och svedjebruk

Sammanställda av Anna Forsberg.


Glöm inte vår nyaste bok: 

Close encounter at Aarslev Meadows - a strange sighting in Denmark in the year 1600 as documented by Holger Rosencrantz

Jesper M. Paasch

In 1600 in Denmark a group of peasants had a strange vision which struck them with wonder, amazement and fear. Different explanations have been presented during the centuries; ranging from a strange weather phenomena, an omen and the act of God, to the more spectacular claim that they witnessed the first recorded UFO sighting in Denmark. 

The vision was documented by the Danish nobleman and scholar Holger Rosenkrantz, who interviewed the peasants shortly after it happened. This book does not present an explanation concerning the nature of the vision. It is as far as we know the first English translation of the eyewitness accounts. 

The translation is based on the oldest available source document of what happened outside the small village of Aarslev (Årslev) in Denmark 415 years ago.  

In English.


Följande böcker kommer i nytryck under hösten 2015:


Specifikation över den finska befolkningen i Hälsinglands och Gästriklands socknar åren 1693 och 1694

Johan Henriksson Schaefer


...om skygd för dessa kojor

Skrivelsen från arbetet med Carl Axel Gottlunds skogsfinska härad 1823, däribland landshövding af Wingårds Betänkande angående wermeländska finn-allmogens angelägenheter.

© veidarvon 2002-2011. e-post: veidarvon@telia.com