Specifikation över den finska befolkningen i hälsinglands och gästriklands socknar åren 1693 och 1694

kommer

Omfång: ca 75 sidor. Limbunden.

Storlek: 210 x 148 mm.

Den finske prästen Johan Henriksson Schaefer blev i slutet av 1600-taelt placerad som präst i Gävle. Han mötte snart finsktalande personer i sin omgivning och upptäckte att de var ättlingar efter den finnar som invandrat tidigare under århundradet och även under slutet av 1500-talet.Flera av de finsktalande personerna kunde inte tillgodogöra sig gudstjänsterna och religionsundervisningen som hölls på svenska.

Schaefer beslöt att undersöka hur många de var och hur man bäst kunde hjälpa dem. Han reste runt i Gästrikland och Hälsingland och gjorde enkla längder över alla finsktalande. 

Resan resulterade i en rapport och en intressant förteckning som berättar om hur många finnar som bebodde området vid denna tid. Båda dessa är avskrivna och återgivna källtroget. Häftet avslutas med register över orter. 

Sammanställd av Anna Forsberg.

© veidarvon 2002-2011. e-post: veidarvon@telia.com