företagsuppgifter

Postadress:
Veidarvon 
Andersbergsvägen 12 
802 63 Gävle 
Sverige

Telefon:
026-66 87 10 (kvällstid)

E-post:

Organisationsnummer:
620606-067201

Bank- och postgirokonton:
Bankgiro Swedbank, Sverige:
5515-6616 

Plusgiro Sverige: 
21 31 04-3 

Den Norske Bank, Norge: 
7877.08.14757 

Sampo Bank AB, Finland:
800018-70705788

© veidarvon 2002-2011. e-post: veidarvon@telia.com