DEL 1. FOLKTRO OCH TROLLDOM

uppgifter om boken

Ca pris 170 kr.

Omfång: 84 sidor. Limbunden.

Storlek: 210 x 148 mm. 

Under några år i slutet av 1930-talet reste språkforskaren Matti Mörtberg runt i de nordvärmländska skogarna som ännu var präglade av den skogsfinska invandringen på 1600-talet. Hans dokumentation finns idag på Institutet för språk och folkminnen i Uppsala och på Nordiska Museet i Stockholm men har inte varit publicerad tidigare. 

Här finns ett unikt folkminnesmaterial som handlar om folktro, trolldom och besvärjelser, seder och bruk i arbetet på gården, i skogen, på åkrarna och i den omkringliggande bygden där kunskapen om traditionerna var en förutsättning i vardagslivet. 

Det finska arvet märks i många av uppteckningarna där respekten för naturen och de djur och övernaturliga väsen som bebodde och besjälade den präglar synen på livet men också där tron på att man kunde styra sin omvärld genom magi och besvärjelser är en del av vardagen. 

INNEHÅLL
MAGISKA RITUALER
    Skämning
    Stämning
    Skydd mot otur, framkallande av tur
    Mieskuva - förgörning genom bild
    Hitta tjuven
SKOGSRÅET OCH ANDRA VÄSEN
    Näcken och sjörået
    Skogsrået och skogens folk
    Tomtar, husrå och djävulen
TROLLKUNNIGA
    Trollkarlar och trollkvinnor
    Förvandlade människor
SPÖKERIER
FINSK MYTOLOGI

© veidarvon 2002-2011. e-post: veidarvon@telia.com