DEL 3. VARDAG OCH HÖGTID

UPPGIFTER OM BOKEN

Ca pris 170 kr.

Omfång: 134 sidor. Limbunden.

Storlek: 210 x 148 mm.

Under några år i slutet av 1930-talet reste språkforskaren Matti Mörtberg runt i de nordvärmländska skogarna som ännu var präglade av den skogsfinska invandringen på 1600-talet. Hans dokumentation finns idag på Institutet för språk och folkminnen i Uppsala och på Nordiska Museet i Stockholm men har inte varit publicerad tidigare. 

Här finns ett unikt folkminnesmaterial som handlar om folktro, trolldom och besvärjelser, seder och bruk i arbetet på gården, i skogen, på åkrarna och i den omkringliggande bygden där kunskapen om traditionerna var en förutsättning i vardagslivet. 

Det finska arvet märks i många av uppteckningarna där respekten för naturen och de djur och övernaturliga väsen som bebodde och besjälade den präglar synen på livet men också där tron på att man kunde styra sin omvärld genom magi och besvärjelser är en del av vardagen. 
 
 

INNEHÅLL
GÅRDENS BYGGNADER
ARBETET PÅ GÅRDEN
GÅRDENS DJUR
    Skötsel av djuren
    Folktro om gårdens djur
LÄKEKONST
MAT OCH DRYCK
    Från kaffe till täte
    Brödsorter
LIVETS HÖGTIDER
MÄRKESDAGAR OCH HELGDAGAR
VÄDERLEK
ATT GÅ I KYRKAN
    Kyrkfärden
    Före gudstjänsten
    Att vara i kyrkan
    Nattvardsgång
    Kyrkans arbete
    Folktro i kyrkan
OM PERSONER OCH PLATSER

© veidarvon 2002-2011. e-post: veidarvon@telia.com