C. A. GOTTLUNDS NEDTECKNINGAR AV FINSKA SLÄKTNAMN I HUSFÖRHÖRSLÄNGDErna I NORRA VÄRMLaND

Ca pris 115-152 kr.

c-a-gottlunds-nedteckningar-av-finska-slaktnamn-i-husforhorslangderna-182

Storlek: 297 x 210 mm. Spiralbunden.

Se nedan för antal sidor per del.

Vid vårt resonnement, förde jag ämnet flera gånger på de flera släktnamnen, som

finnarna hade, och nämnde, att det var ganska orättvist, att de blivit frånrövade

dem av prästerskapet samt att jag i de andra socknarna inskrivit dem i

kyrkböckerna, och att jag även ville göra med [sic!] det besväret här om han så

önskade. Han tackade mig men gav liksom tillkänna, att det numer ej behövdes.

Likväl sa jag rent ut lite förr än jag gick, att jag skulle taga hans kyrkböcker hem

med mig till mitt kvarter och där (om det ej vore honom emot) inteckna deras

familjenamn som jag kände. Att det kunde vara artigt i en framtid att se, vilka släkter här funnits då intet annat spår av dem vore övrigt, än blott minnet som en saga gick i bygden, m.m. grannlåter, som jag inflätade. Han lämnade mig visst böckerna. Jag

lovade imorgon bittida göra detta intecknande - helst klockan nu redan var 10 på

aftonen, men jag hade knappt hemkommit, förrän jag fick upp ljus och satte mig

att skriva in dem…


Citatet är taget ur Carl Axel Gottlunds dagbok från 1821 vid hans besök hos Östmark

församlings präst, Magnus Frychius. Detta år besökte den finske studenten Carl Axel

Gottlund (1796-1875) de värmländska och norska finnskogarna, bebodda av ättlingar av östfinnar som migrerat till Sverige under 1500- och 1600-talen.


Han möttes av en kultur som bibehållit många av sina drag sedan flera hundra år och

fängslades av folkets liv. Hans besök och intresse för sina landsmän ledde till ett starkt engagemang för att hjälpa dem genom att föra deras talan gentemot myndigheterna, som inte hade kunskap om denna folkspillra. Som ett led i hans engagemang förde han vid sitt besök ned finnarnas släktnamn i socknarnas husförhörslängder för att dokumentera den finska befolkningen.


I enlighet med Gottlunds önskemål publicerade Anna Forsberg och Niclas Persson på

Veidarvon från 1996 och några år framåt hans egna anteckningar i husförhörslängderna. Materialet hade fram till dess endast varit tillgängliga via mikroflim och mikrofichekort. Vi ville med detta också ta tillfället i akt att ge en möjlighet för dessa bosättares ättlingar att med enkla medel finna tillbaka till sin historia.


OBS!

Böckerna ges 2011 ut med engelsk översättning. 


Serien består av följande delar:


C. A. Gottlunds nedteckningar av finska släktnamn i husförhörslängderna 1820-1824 för Fryksände församling, 1999. 50 sidor. (ISBN 91-973064-1-X)

C. A. Gottlunds nedteckningar av finska släktnamn i husförhörslängderna 1820-1825 för Norra Ny församling, 1999. 44 sidor. (ISBN 91-973064-2-8)

C. A. Gottlunds nedteckningar av finska släktnamn i husförhörslängderna 1821-1827 för Östmark församling, 1996/2000. 87 sidor. (ISBN 91-973064-3-6)

C. A. Gottlunds nedteckningar av finska släktnamn i husförhörslängderna 1819-1823 för Gräsmark församling, 2000. 64 sidor. (ISBN 91-973064-9-5)

C. A. Gottlunds nedteckningar av finska släktnamn i husförhörslängderna 1820-1825 för Dalby församling, 2001. 93 sidor.  (ISBN 91-973064-8-7)

© veidarvon 2002-2011. e-post: veidarvon@telia.com