C. A. GOTTLUNDS FÖRTECKNING ÖVER FAMILJENAMNEN PÅ DE SVENSKA OCH NORSKA FINNSKOGARNA

Ca pris 150 kr.

carl-axel-gottlunds-forteckning-over-familjenamnen-pa-de-svenska-och-norska-finnskogarna

Undertitel: En dokumentation 1817-1823

Omfång: 182 sidor. Limbunden.

Storlek: 210 x 148 m.

"Förteckning, ej blott på alla de skilda Finska familjer; med olika slägtnamn, som (mig veterligen) hit till dessa skogar; först, ifrån Finland inflyttat, utan äfven hvarest de först nedsatt sig, och hvarifrån de sedermera, åt olika håll, utbredt sig."

Så beskriver Carl Axel Gottlund själv denna text. Underlaget till släktnamnsförteckningen insamlades under Gottlunds resor i finnskogarna åren 1817 och 1821 och bearbetades vidare i samband med petitionen om finnarnas rättigheter 1823.

Sammanställd av Anna Forsberg och Niclas Persson.

© veidarvon 2002-2011. e-post: veidarvon@telia.com