ALLMOGENS UTI I SAVOLAX OCH KARELEN FINSKA FAMILJENAMN

Ca pris 70 kr.

allmogens-uti-savolax-och-karelen-finska-familjenamn

Undertitel: Betraktade i historiskt och arkeologiskt afseende

Omfång: 70 sidor. Limbunden.

Storlek: 210 x 148 m.

Carl Axel Gottlund (1796-1875) är i Sverige och Norge främst känd för sina dagböcker där han beskriver sina vandringar på finnskogen i Sverige  och Norge åren 1817 och 1821 och sin kamp för skogsfinnarnas sak. Han forskade även om Finlands forna historia. 

Gottlund publicerade på egen hand detta häfte 1872.  Det konfiskerades på grund av “smädeliga ansedda uttryck.”  Texten omarbetades av hans familj efter hans död och gavs därefter ut på nytt 1876. Texten i detta häfte är den text som utgavs 1872.

Texten innehåller många intressanta teorier, om än i dag inkorrekta och för fantasifulla för att uppfylla vetenskapliga kriterier. Det är ändå intressant att följa Gottlunds diskussioner där  han försöker övertyga läsaren om det finska folkets uråldrighet  och kopplingar, både historiskt och språkligt, till många av  stora kulturer. Han hänvisar i många fall till den skogsfinska världens kulturen i Sverige och Norge både vad det gäller person- och platsnamn.

© veidarvon 2002-2011. e-post: veidarvon@telia.com