Välkommen!

bocker

Vi ger ut böcker om historia, etnologi och  släktforskning

Vår utgivning har hittills främst berört källmaterial som handlar om de skogsfinska områdena i Sverige och Norge.


Böcker i nytryck!

Vi har under året arbetat med att ge ut våra äldre titlar om i nytryck via print-on-demand. Läs mera under rubriken "Våra böcker" i menyn!


Följande böcker kommer i nytryck under hösten 2015:

Specifikation över den finska befolkningen i Hälsinglands och Gästriklands socknar åren 1693 och 1694

Johan Henriksson Schaefer

...om skygd för dessa kojor

Skrivelsen från arbetet med Carl Axel Gottlunds skogsfinska härad 1823, däribland landshövding af Wingårds Betänkande angående wermeländska finn-allmogens angelägenheter.


Glöm inte vår nyaste bok: 

Close encounter at Aarslev Meadows - a strange sighting in Denmark in the year 1600 as documented by Holger Rosencrantz

Jesper M. Paasch

In 1600 in Denmark a group of peasants had a strange vision which struck them with wonder, amazement and fear. Different explanations have been presented during the centuries; ranging from a strange weather phenomena, an omen and the act of God, to the more spectacular claim that they witnessed the first recorded UFO sighting in Denmark. 

The vision was documented by the Danish nobleman and scholar Holger Rosenkrantz, who interviewed the peasants shortly after it happened. This book does not present an explanation concerning the nature of the vision. It is as far as we know the first English translation of the eyewitness accounts. 

The translation is based on the oldest available source document of what happened outside the small village of Aarslev (Årslev) in Denmark 415 years ago.  

In English.

© veidarvon 2002-2011. e-post: veidarvon@telia.com